Værdier | Formål | Visioner

Forskellighed, mangfoldighed og gensidig respekt

I Støttegruppe Nordfyn arbejder vi frivilligt for at sikre ligeværdighed og god livskvalitet for nordfynske familier der har børn/unge med handicap eller særlige behov.

Et handicap kan have mange forskellig ansigter, om det er et fysisk, en funktionsnedsættelse eller et særlig behov. Vi i Støttegruppe Nordfyn arbejder for at skabe plads til forskellighed, mangfoldighed og gensidig respekt, for alle.

Vi ønsker at skabe ligeværdige relationer med en høj grad af informationsspredning til vores medlemmer gennem fællesskab og arrangementer.

For at hjælpe med bedre oplysning og rådgivning, arrangerer vi bl.a.:

  • Foredrag med nyttig viden og information for vores medlemmer.
  • Bestyrelsen har 2 årlige dialogmøder med Børne- og Ungeforvaltningen i Nordfyns Kommune, med henblik på at diskutere aktuelle problematikker i forhold til vores gruppe af børn og unge.
  • På Facebook har vi en lukket gruppe, hvor medlemmerne kan komme med spørgsmål og indlæg. Her hjælper alle hinanden og har mulighed for at give input til problemstillinger, der kan blive en del af støttegruppens dialog med f.eks. Børne- og Ungeforvaltningen.

Støttegruppe Nordfyn ønsker at hjælpe familier til børn og unge med handicap og særlige behov, også familier der er nye inden for området og har brug for information der kan hjælpe dem til en bedre hverdag. Hvilken betydning har det for familien, at have et barn eller ungt menneske, der har nogle særlige behov?
Vi står klar til at dele oplevelser og nyttig information.

Hent adgang for alle og få siden læst op


kontakt@stoettegruppenordfyn.dk