Nyttige links

Links til relevante oplysninger

Her finder du links til forskellige organisationer , myndigheder, foreninger m.m, der kan hjælpe dig der har børn og unge med handicap og specielle behov.

Privat Socialrådgiver dinsocialraadgiver.com
Den uvildige konsulentordning på handicapområdet dukh.dk
LEV – livet med udviklingshandicap lev.dk
Danske Handicaporganisationer handicap.dk
Hjælpemiddelbasen hmi-basen.dk
Sjældne-netværket sjaeldnediagnoser.dk
Landsforeningen Downs Syndrom down.dk
Foreningsfællesskabet Ligeværd
ligevaerd.dk
ADHD- Foreningen
adhd.dk
Landsforeningen for Cerebral Parese
cpdanmark.dk
Dansk præmatur forening
praematur.dk
En million stemmer
enmillionstemmer.dk
Landsforeningen Autisme
autismeforeningen.dk
Immun Defekt Foreningen
idf.dk
DiGeorge Syndrome
22q11.dk
VISO Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation
socialstyrelsen.dk/viso
Få sider læst højt med “adgang for alle” adgangforalle.dk
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
dukh.dk

 

Privat Socialrådgiver
dinsocialraadgiver.com
Den uvildige konsulentordning på handicapområdet
dukh.dk
LEV – livet med udviklingshandicap
lev.dk
Danske Handicaporganisationer
handicap.dk
Hjælpemiddelbasen
hmi-basen.dk
Sjældne-netværket
sjaeldnediagnoser.dk
Landsforeningen Downs Syndrom
down.dk
Foreningsfællesskabet Ligeværd
ligevaerd.dk
ADHD- Foreningen
adhd.dk
Landsforeningen for Cerebral Parese
cpdanmark.dk
Dansk præmatur forening
praematur.dk
En million stemmer
enmillionstemmer.dk
Landsforeningen Autisme
autismeforeningen.dk
Immun Defekt Foreningen
idf.dk

DiGeorge Syndrome
22q11.dk
VISO Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation
Socialstyrelsen.dk/viso
Få sider læst højt med “adgang for alle”
adgangforalle.dk
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
dukh.dk

 

Hent adgang for alle og få siden læst op


kontakt@stoettegruppenordfyn.dk