Ligeværdighed og livskvalitet for nordfynske familier med børn der har handicap og særlige behov

Livskvalitet til børn og unge med særlige behov

Støttegruppe Nordfyn er en forening, som arbejder frivilligt for at sikre ligeværdighed og god livskvalitet for nordfynske familier der har børn/unge med handicap eller særlige behov.

Et handicap kan have mange forskellig ansigter, om det er et fysisk, en funktionsnedsættelse eller et andet særligt behov. Vi i Støttegruppe Nordfyn være med til at skabe plads til forskellighed, mangfoldighed og fremme gensidig respekt, for alle.

Hent adgang for alle og få siden læst op

Har du brug for at få læst siden op?

Hent og installer “adgang for alle” gratis. Så kan du få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstbehandleren eller på en hjemmeside læst højt.

Adgangforalle kan bruges af ordblinde og dårlige læsere, men ikke af blinde og meget svagtseende personer.

Når du har installeren oplæseren, markerer du blot den tekst der skal læses op.

Find links til sider der kan hjælpe dig

Vi har samlet og samler links til sider der kan rådgive og hjælpe familier med børn og unge der har handicap og særlige behov. Du finder sider der omhandler specifikke handicap, men også sider til eksempelvis hjælpemiddelbasen og lev.dk.


kontakt@stoettegruppenordfyn.dk